آیا طرح های کسب و کار فقط برای کارآفرینان هستند؟

طرح کسب و کار برای همه

طرح کسب و کار برای همه کارآفرینان و سرمایه گذاری ها می باشد. اغلب  استارت آپ ها در شرکتهای موجود شروع به کار می کنند. آیا این استارت آپ ها  نیازمند طرح های کسب و کار هستند؟ اگر چنین باشد آیا این طرح‌های کسب و کار باید متفاوت از طرح هایی باشند که کارآفرینان ایجاد می کنند؟

پاسخ پرسش نخست قطعا مثبت؛ و پاسخ پرسش دوم قطعا منفی است. سرمایه گذاری جدید – چه آنها که توسط شرکتهای سرمایه گذاری تاسیس شده باشند و چه توسط  کسب و کارهای درون سازمانی-  همگی باید یکسان بررسی شوند. با وجود این، بازارها براساس اینکه چه کسی  سرمایه گذاری کرده است بین محصولات و خدمات تمایز قائل نمی شوند.

کارآفرینی ها و سرمایه گذاری ها

طرح کسب و کار برای همه انواع کارآفرینی ها و سرمایه گذاری ها است. در حقیقت، کارآفرینی درون سازمانی همانند سرمایه گذاری های جدید  نیاز به تحلیل دارند اما به ندرت این تحلیل انجام می‌شود.  در عوض، در درون  شرکتهای جدید کسب و کارهای جدید از طریق ارزیابی میزان سودآوری بررسی می‌شوند. این اسناد از لحاظ مالی دقیق و براساس فرآیندهای مبتنی بر اجماع بررسی می شوند وبه عنوان پروژه در زنجیره‌ی فرماندهی انجام می‌شود. ، چیزی که آن را ” بمب نوترونی” شیوه حکمرانی پروژه می نامم. در تاریخچه چنین پیشنهاداتی طرحی که بیش از نرخ بازدهی مورد انتظارشرکت بازدهی نداشته باشد هرگز ارائه نمی شود. تنها بعد از اینکه کسب و کار جدید شروع بکار می کند این اعداد و ارقام مشخص می شوند.

اگر کسب و کارهای کارآفرینی سازمانی دستورالعمل‌هایی تنظیم شده در کتاب های طرح کسب و کار آقای سالمن را دنبال کنند تا حد زیادی از این مشکل اجتناب می شود. برای مثال، برای چنین سرمایه گذاری هایی طرح‌های کسب و کار باید با بررسی سوابق همه افراد تیم سرمایه گذاری آغاز بکار کند. این تیم در گذشته چه کاری انجام داده که برای آینده و موفقیت کسب و کار می توان آن را پیشنهاد داد؟ علاوه بر این، خدمات یا محصول کسب و کار جدید باید بطور کامل از نظر فرصت ها و شرایط آن تحلیل شود. انجام این فرآیند نوعی نظم ایجاد می کند که نقاط ضعف و قوت را شناسایی و به مدیران در رسیدگی به هر دو کمک می کند.

تفکر طراحی در کسب و کار چیست و چه کاربردی دارد؟
ادامه مطلب

سوالات کمک کننده

هم چنین این فرآیند مشخص می کند که آیا این فرآیند در آینده و هنگام آغاز کسب و کار کمک کننده است یا خیر. وقتی سرمایه گذاران حرفه ای در شرکت های جدید سرمایه گذاری می کنند عملکرد شرکت را پیگیری می کنند. اما در شرکت های بزرگ بررسی دقیق سرمایه گذاری جدید اغلب با واقعیت سازگار نیست. اما این لزوما مسئله ای نیست. یک طرح کسب و کار به مدیران کمک می کند تا سوالاتی از قبیل سوالات زیر مطرح کنند:

با توجه به پیش بینی ها ، سرمایه گذاری‌های جدید چگونه صورت می‌گیرند؟ تیم در واکنش به اطلاعات جدید چه تصمیماتی اتخاذ می کند؟ آیا تغییر شرایط نیاز به بودجه را افزایش می‌دهد؟ تیم چگونه این تغییرات را پیش بینی می‌کند؟

مطرح کردن چنین سوالاتی نه تنها به کسب و کار جدید کمک می کند تا بطور یکنواخت پیش برود بلکه به سازمان کمک می کند تا از موفقیت ها و ناکامی ها درس بگیرد.

باید یک طرح کسب و کار عالی بنویسید

اغلب شرکت‌های موفق با کمک سرمایه گذاران حرفه ای تاسیس شده اند. اکثر فرصت های مهم و اساسی توسط اساسی توسط شرکت های بزرگ می توانست بهره برداری شوند. چرا آنها سرمایه گذار نبودند؟ با مطالعه دنیای سرمایه گذاران مستقل درس‌های مفیدی می توان گرفت، یکی از این درسها این است: باید یک طرح کسب و کار عالی بنویسید.

 

WhatsApp
Telegram
Email
LinkedIn
Print
Facebook
Twitter
Pinterest
Skype

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه