موانع در استراتژی محصول رایگان به دوعامل محصولات باید سطح قابل توجهی از درآمد و سود را به تنهایی تولید کنند و سیستم حسابداری بر میگردد

موانع در استراتژی محصول رایگان

موانع در استراتژی محصول رایگان: دو مانع پیش‌روی مدیران شرکتهای معتبر است که آنها را از جهش به سمت استراتژی‌های رایگان باز می‌دارد. اولین مانع از موانع در استراتژی محصول رایگان ریشه در این عقیده دارد که محصولات باید سطح قابل توجهی از درآمد و سود را به تنهایی تولید کنند. دومین مانع ساختار مرکز…

شرکت های موفق در رقابت با محصول رایگان

شرکت های موفق در رقابت با محصول رایگان

شرکت های موفق در رقابت با محصول رایگان را با Intuit شرکت نرم افزار مالی شخصی شروع میکنیم که به تهدید رقیب خود Mint.com با خرید شرکت واکنش نشان داد. Mint.com که با فروش دسترسی به پایگاه کاربرانش کسب درآمد می‌کرد به Intuit این اجازه را داد تا جدا از محصول محبوب Quicken سرویسی رایگان…

رقابت با مدل کسب و کار محصول رایگان: بیش فروشی، فروش مکمل، فروش دسترسی به مشتریان و عرضه محصول رایگان همراه با محصول غیر رایگان در یک بسته

رقابت با مدل کسب و کار محصول رایگان

رقابت با مدل کسب و کار محصول رایگان، فرض کنید یک رقیب جدید وارد بازار می‌شود و محصولی مشابه محصول شما به بازار عرضه می‌کند اما با یک تفاوت اساسی آنهم رایگان بودن. آیا با امید به اینکه مشتریان خود را از دست نمی‌دهید یا اینکه عرضه آن محصول رایگان ادامه دار نخواهد بود آن…

اکثر شرکتهای معتبر نه تنها باید با عرضه محصول رایگان به این تهدید واکنش نشان دهند بلکه برای بقا باید مدل کسب و کارشان را نیز تغییر دهند

مدل کسب و کار محصول رایگان

مدل کسب و کار محصول رایگان را به این صورت تشریح میکنیم. هنگامیکه میزان رویگردانی و نرخ رشد هر دو بالا باشد، شرکت رقیب یک تهدید برای مدل کسب و کار محسوب می‌شود. اکثر شرکتهای معتبر نه تنها باید با عرضه محصول رایگان به این تهدید واکنش نشان دهند بلکه برای بقا باید مدل کسب…