تاثیر کرونا بر مدل کسب و کار

تاثیر کرونا بر مدل کسب و کار و هم چنین شناسایی فرصت‌های بالقوه و واکنش‌های مناسب در برابر ریسک ابزاری با روش هایی که در ادامه پیشنهاد می دهیم ارزیابی نمایید. برای شروع باید به چهار بُعد اصلی مدل کسب و کارتان یعنی مشتریان، ارزش پیشنهادی، اثبات ارزش و قابلیت‌ها نگاهی بیندازید. در گام بعدی،…

چگونه یک مدل کسب و کار موفق بعد از پاندمی کرونا ایجاد کنیم؟

چگونه یک مدل کسب و کار موفق بعد از پاندمی کرونا ایجاد کنیم؟

مدل کسب و کار بعد از کرونا مدل کسب و کار بعد از کرونا با در نظر گرفتن پارامترهای اساسی قابل بهبود است. بازارها تغییر می کنند و مدل های کسب و کار نیز همسو با آنها باید تغییر کنند. موفقیت به نوآوری پایدار در مدل کسب و کار بستگی دارد. برای کسب موفقیت نیاز…