معامله موفق

معامله موفق

هدف از نوشتن یک طرح کسب و کار انجام یک معامله موفق است هدف از نوشتن یک طرح کسب و کار انجام یک معامله موفق است. هنگامیکه با کارآفرینان جوان (یا مسن) که به دنبال منابع مالی برای سرمایه گذاری هستند گفتگو میکنیم. آنها اغلب درباره ارزش گذاری و شرایط معامله موفق نگران هستند. به…

ریسک و پاداش در طرح کسب و کار

ریسک در طرح کسب و کار

ریسک در طرح کسب و کار مفهوم شرایط ناپایدار بطور مستقیم به چهارمین عنصر چارچوب ارائه شده یعنی بحث درباره ریسک و شیوه مدیریت آن مربوط می‌شود. من آمده‌ام تا از یک طرح کسب و کار خوب برداشتی کلی برای رویدادهای آینده داشته باشم یعنی وضعیتی مبهم را به سادگی تجسم می‌کنم و این برای…