مدل کسب و کار پلتفرم‌های چند وجهی

مدل کسب و کار پلتفرم‌های چند وجهی

مدل کسب و کار پلتفرم های چند وجهی را در اینجا با چهار سناریو که به کمک آن‌ها می‌توان محصولات یا خدمات معمولی را به پلتفرم‌های چندوجهی تبدیل کرد توضیح داده شده است. مزایا و معایب هر کدام از آن‌ها را بر شمرده و منابع، روابط و تغییرات سازمانی موردنیاز را بررسی می کنیم. در…

مدل کسب و کار شرکت سرمایه گذاری Healx روی درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در حوزه نوظهور پزشکی شخصی‌ سازی شده متمرکز است

مدل کسب و کار شرکت سرمایه گذاری Healx

مدل کسب و کار شرکت سرمایه گذاری Healx، با الهام از چارچوب مدل کسب و کار تحول آفرین، که روی درمان بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در حوزه نوظهور پزشکی شخصی‌ سازی شده متمرکز است، پیشنهاد داده شد. یک چالش بزرگ برای شرکت‌های دارویی در این حوزه این است که بازار بیماری‌های خاص بسیار کوچک…

مدل کسب و کار تحول آفرین مدل کسب و کاری است که بتواند یک فناوری جدید را به نیاز یک بازار در حال ظهور، پیوند دهد.

مدل کسب و کار تحول آفرین

مدل کسب و کار تحول آفرین را معمولاً تحول یک صنعت با پذیرش یک فناوری جدید مرتبط می‌دانیم. اگرچه فناوری‌های جدید، اغلب عوامل اصلی هستند، اما هرگز به تنهایی یک صنعت را متحول نکرده­اند. آنچه موجب چنین تحولی می‌شود، مدل کسب و کاری است که بتواند یک فناوری جدید را به نیاز یک بازار در…

مدل کسب و کار جدید به‌عنوان رابطی بین امکانات به‌وجود آمده توسط فناوری و خواسته‌های بازار عمل می‌کند.

مدل های کسب و کار چگونه کار می کنند؟

مدل های کسب و کار چگونه کار می کنند؟ تعاریف «مدل کسب و کار» متنوع هستند، ولی بیشتر مردم با این تعریف موافقند  که این عبارت بیانگر این است که یک شرکت چگونه ارزش آفرینی و کسب ارزش می‌کند. ویژگی‌های مدل کسب و کار، ارزش پیشنهادی مشتری و مکانیزم قیمت گذاری را مشخص می‌کند، همچنین…