بوم مدل کسب و کار

مهمترین نکاتی که هنگام تدوین بوم مدل کسب و کار باید در نظر داشته باشید

موضوع مورد بررسی ما تدوین بوم مدل کسب و کار می باشد. کسب و کار امروزی به وسیله پیشرفت تکنولوژی و وجود اینترنت تغییرات زیادی کرده است و بازار فروش های پنهان و آشکار زیادی را پدید آورده است. از این رو نمی توان مانند قبل و بدون داشتن برنامه و طرح مشخص به پیشرفت…