مشاور سازمانی

مشاور سازمانی کیست و چه وظایفی دارد؟

با پیشرفت علم و تکنولوژی سرعت تغییرات زیاد شده است. این تغییرات به تمام جنبه های زندگی از جمله سازمان ها نیز رسیده است. بنابراین سازمان ها و افرادی که شغل سازمانی دارند باید خود را با این تغییرات تطبیق دهند. کارکنان این سازمان ها  برای بقا در این دنیای متحول تجارت باید با این…

بازاریابی ایمیلی

چند ترفند برای استراتژی های بازاریابی ایمیلی

معرفی چند ترفند برای استراتژی های بازاریابی ایمیلی موضوع مورد بررسی می باشد. پیشرفت علم در بستر بازار و یافتن مشتری و بازاریابی نیز تاثیرات بسزایی گذاشته است. قبل از گسترش کامل اینترنت بیشتر فروش محصولات از طریق بازار سنتی صورت می گرفت. اما اکنون بستر ها و روش های مختلفی در اینترنت و پدید…