تقسیم بندی مشتریان

بخش بندی مشتریان چیست و چه اهمیتی دارد؟

یک بخش مهم در هر کسب و کاری، مشتریان آن کسب و کار هستند. هر کسب و کاری بدون مشتری در مسیرنابودی است. از این‌ رو مشتریان از اهمیت بالایی برای تمامی صاحبان مشاغل برخوردار هستند. به همین دلیل بخش مجزایی در تولید و صنعت به مشتریان اختصاص داده شده است. بخش بندی مشتریان زمینه‌های…

مدیریت یک کسب و کار موفق

چگونه یک مدیر کسب و کار موفق باشیم؟

یکی از مهمترین بخش‌های هر کسب و کار مدیریت آن می باشد. اگر یک مدیر از توانایی های لازم برای کنترل و نظم دهی کسب و کار برخوردار نباشد، منجر به پسرفت و از بین رفتن آن کار می گردد و به عنوان مدیر کسب و کار موفق شناخته نمی شود. به همین دلیل همواره…