وفاداری مشتری و روش های ایجاد آن

یکی از مهمترین ارکان هر کسب و کاری، مشتریان می باشد. وجود مشتری منجر به ادامه دار شدن فعالیت کاری شما می گردد. همچنین این مشتریان هستند که به شما سود می رساند و درآمد شما از طریق آنان تامین می گردد. بنابراین داشتن مشتری کمک شایانی به پیشرفت شغلی شما می کند. حال تصور…