انواع کسب و کارهای خدماتی دنیا چیست

آشنایی با انواع کسب و کارهای خدماتی دنیا

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که دانش و تخصص تان را به دیگران بفروشید؟ ایده جالبی است نه؟ اینکه بتوانید بدون تولید حتی یک عدد محصول و تنها با استفاده از قدرت مغزتان به درآمد برسید حقیقتا ایده جذابی است. این ایده جرقه اولیه برای راه اندازی انواع کسب و کارهای…