منظور از شتاب دهنده استارتاپ چیست؟

شتاب دهنده استارتاپ چیست؟

شتاب دهنده استارتاپ چیست؟ بازار داغ کسب و کارهای استارتاپی بسیاری از افراد را به این سمت سوق داده است که با سرمایه ای که تا کنون انباشته اند کسب و کاری هرچند کوچک را راه اندازی کنند. همه ما به خوبی می دانیم که چه چالش های زیادی در مسیر راه استارتاپ ها قرار…