بازاریابی تعاملی یا اینتراکتیو مارکتینگ

بازاریابی تعاملی ( اینتراکتیو مارکتینگ) چیست؟

 برای آشنایی با بازاریابی تعاملی یا اینتراکتیو مارکتینگ بابد بدانیم که در حوزه بسیار گسترده و طولانی مارکتینگ که ضامن اعتبارات بسیار زیادی برای صاحبان هر کسب و کاری است، شیوه های بسیار زیادی برای جذب هرچه بیشتر و تعاملات مختلف با مشتری وجود دارد که این شیوه هارا می‌توان در موارد بسیار زیادی دسته‌بندی…