تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست و چگونه انجام می شود؟

  برای اینکه بدانیم تحقیقات بازار  چیست باید دانست که امروز راه اندازی کسب و کار به شیوه های قدیمی نمی تواند پاسخگوی بازار باشد و درآمد زایی مناسبی برای شما به ارمغان آورد. در گذشته به دلیل کم بودن تعداد فروشندگان، افراد مختلف در هر زمینه فعالیتی، کالاهای مورد نظر خود را ارائه می…