مدل کسب و کار مرکز مشاوره روانشناسی

به طور خلاصه، تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار یک مرکز مشاوره روانشناسی شامل درک نیازهای مشتریان هدف، تعیین ارزش ارائه‌شده، کانال‌های بازاریابی، روابط مشتریان، منابع کلیدی، فعالیت‌های اصلی، همکاری‌های کلیدی، ساختار هزینه، و تأثیرهای محیطی است. این تجزیه و تحلیل ساختاری را فراهم می‌کند که به تجارت امکان می‌دهد تا با رویکرد جامع…