مدل های کسب و کار موفق در ایران

مدل های کسب و کار موفق در ایران

در دنیای پرتحول کسب و کارهای امروزی، استفاده از مدل های کسب و کار موفق، کلید دستیابی به موفقیت است. در این نوشته به بررسی و تحلیل مدل های کسب و کار موفق در ایران می پردازیم. با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص این کشور، شناخت و اجرای مدل های کسب و کار…